Aktuální datum
Podmínky členství

  1. /
  2. Členové družstva
  3. /
  4. Podmínky členství

Členství je dobrovolné a není na něj právní nárok. Členem se může stát fyzická osoba nad 18 let, bezúhonná, osoba, která především souhlasí s předmětem činnosti družstva, zaváže se dodržovat stanovy družstva.

Členem družstva se nemůže stát právnická osoba. O přijetí za člena družstva rozhoduje na základě písemné přihlášky představenstvo družstva. Členství vzniká dnem zaplacení základního členského vkladu ve výši 1 000,- Kč, a to do 30 dnů po rozhodnutí o přijetí.

Písemná přihláška musí obsahovat: jméno, příjmení, bydliště žadatele, včetně podpisu.

Bližší informace: p. Gavurníková Pavla tel. 571 482 573.

Členství je nepřevoditelné. Při rozhodování, včetně voleb, má každý člen družstva jeden hlas.

Kontaktním místem družstva pro vyřizování veškerých členských záležitostí a poskytování informací zájemcům o členství je oddělení personálních a členských vztahů, p. Gavurníková – kontakty.